Internetowa rejestracja do wydziału komunikacji
umożliwia załatwienie następujących spraw:

rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu, odbiór i wymianę dowodu rejestracyjnego, zgłoszenie sprzedaży pojazdu, wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepki kontrolnej, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu, rejestrację czasową, zmianę danych technicznych, czasowe wycofanie pojazdu, wpisanie lub skreślenie zestawu rejestrowego, wydawanie zaświadczenia o posiadanym pojeździe oraz zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.
W celu zarezerwowania wizyty prosimy wypełnić wszystkie pola.
Rejestracja do kolejki
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu dokonania zmian związanych z pojazdem przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.